انتخاب درست عرض فیلم شیرینگ پک

نایلون شیرینگ

1401/03/12
261
0
به منظور محاسبه اندازه فیلم شرینگ پک تنها کافی است که حاصل جمع ضلع وارد شده به محصول و ضلع ارتفاع آن را به دست آورید.

اطلس پلاستیک پیشرو در عرضه و پخش انواع نایلون شامل نایلون شیرینگ، نایلون حباب دار، نایلون عریض و انواع نایلون و سلفون های پشت چسب دار می باشد. ممکن است خیلی از مجموعه های کوچک و یا تولیدی هایی که به تازگی اقدام به تهیه دستگاه شیرینگ پک نموده اند در رابطه با میزان عرض فیلم شیرینگ پک برای بسته بندی ها دچار ابهاماتی شده باشند.

پیش از هر چیزی لازم به ذکر است که بهترین حالت این می باشد که ورود بسته به درون کوره دستگاه شیرینگ به صورت طولی و به پهنا انجام شود. هر چند که در رابطه با محصولاتی که بایستی به طور کامل نایلون پیچی گردند این موضوع چندان مهم نخواهد بود اما در صورتی که محصول به صورت لوله ای نایلون پیچی می گردد از دو طرف بخشی از آن بدون نایلون خواهد ماند. به عنوان نمونه نوشابه خانواده به گونه ای نایلون پیچی خواهد شد که در دو طرف بسته بندی آن ها سوراخ می باشد.

انتخاب درست عرض فیلم شیرینگ پک

در چنین حالتی بایستی شرینگ کردن به گونه ای انجام شود که سوراخ روی محصول در کوچک ترین حالت ممکن باشد. از این رو این دسته از محصولات از پهنا به درون تونل خواهند رفت تا در ضلع کوچک محصول سوراخ ایجاد شود و زیاد بزرگ نباشد. در صورت ورود محصول به کوره از سمت درازا در ضلع های بزرگ محصول سوراخ ها قرار خواهند گرفت و محصول شیرینگ شده ظاهر چندان جالبی پیدا نخواهد کرد.

محاسبه اندازه فیلم شیرینگ پک

به منظور محاسبه اندازه فیلم شرینگ پک تنها کافی است که حاصل جمع ضلع وارد شده به محصول و ضلع ارتفاع آن را به دست آورید. به عنوان نمونه برای شیرینگ کردن کارتنی که دارای طول40 سانتی متر، عرض 30 سانتی متر و ارتفاع 20 سانتی متر می باشد بایستی کارتن از قسمت طول به درون تونل حرارتی دستگاه برود. از این رو حاصل جمع طول و ارتفاع آن روی هم رفته 60 سانتی متر خواهد شد. لذا فیلم شرینک پک نیز بایستی از عرضی 60 سانتی متری برخوردار باشد.

اشتراک گذاری

نظرات