نایلون استرچ و استرچ پالت بند

تولید نایلون استرچ در انواع و اندازه های مختلف

تولید نایلون استرچ در انواع و اندازه های مختلف

 با ورود نایلون استرچ به عرصه بسته بندی ، نگرانی ها برای حفظ محصول تا مقصد کاهش چشم گیری یافت . نایلون استرچ نیاز هایی که یک تولید کننده به بسته بندی و حفظ و مراقبت از محصول را دارد را برآورده می کند .